1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to content

Hva er performance marketing?

Del:

Performance marketing er målbar markedsføring der resultatene styrer aktiviteten. Performance marketing er en måte å tenke markedsføring på som går på tvers av de vanlige skillelinjer mellom medier, kanaler, formater og prismodeller.

Følgende fire egenskaper definerer en markedsaktivitet som "performance marketing":

1. Detaljert målretting og segmentering

2. Presis måling av konkrete resultater

3. Kontinuerlig testing og optimalisering

4. Fleksibel budsjettering

Du kan lære mer ved å lese "Hva er Performance Marketing" på Synlighetsbloggen.